Wanneer is het wel en wanneer niet gunstig om een Spaar BV op te richten.

Naar onze mening moet u als u minder dan 150.000 Euro spaargeld heeft, nooit een Spaar BV oprichten.

Voorbeeld

Een echtpaar heeft 150.000 Euro spaargeld en ontvangt 1,2% rente. 50.000 Euro spaargeld is vrijgesteld (vrijstelling 2017). 100.000 is belast. De belastingdruk in box 3 is dan (in 2017) 0,87% over 75.000 en 1,41% over 25.000 is 1.005 Euro. In de Spaar BV bedraagt de belastingdruk over deze 100.000 Euro (het vrijgestelde bedrag stop u uiteraard niet in de BV) 480 Euro. Uw jaarlijkse belastingbesparing bedraagt 525 Euro. Dat bedrag weegt niet op tegen de jaarlijkse kosten van de BV.

Naar onze mening valt het pas te overwegen om als u meer dan 300.000 Euro spaargeld heeft, een Spaar BV op te richten.

Voorbeeld

Een echtpaar heeft 300.000 Euro spaargeld en ontvangt 1,2% rente. 50.000 Euro spaargeld is vrijgesteld (vrijstelling 2017). 250.000 is belast. De belastingdruk in box 3 is dan (in 2017) 0,87% over 75.000 en 1,41% over 175.000 is 3.120 Euro. In de Spaar BV bedraagt de belastingdruk 1.200 Euro. Uw jaarlijkse belastingbesparing bedraagt 1.920 Euro. U houdt dus het eerste jaar ongeveer 1.400 Euro voordeel over na aftrek van jaarlijks terugkerende kosten. Het eerste jaar gaat daarvan 1.000 Euro ongeveer op aan de oprichtingskosten, maar ieder jaar daarna heeft u 1.400 Euro netto voordeel.

NB naar onze mening is het belangrijk dat u de oprichtingskosten al meteen het eerste jaar terugverdiend. Immers de wetgeving of de rente kan wijzigen waardoor de Spaar BV minder voordelig wordt.