Peildatum vermogensbelasting

Op welk tijdstip storten in Spaar BV

geld storten in Spaar BV peildatum vermogensbelasting

De ideale datum om geld te storten in een Spaar BV is 31 december van het jaar ervoor, dit in verband met de peildatum vermogensbelasting.

De peildatum vermogensbelasting is altijd 1 januari. De ideale datum om geld te storten in een Spaar BV is 31 december van het jaar ervoor.  Meester Vos adviseert minimaal een werkweek van tevoren geld over te boeken. Reden hiervoor is dat banken aan het eind van het jaar een langere verwerkingstijd kennen.

Waarom op 31 december geld storten in Spaar BV?

In Box 3 betaalt u belasting over uw vermogen. Op 1 januari kijkt de belastingdienst hoe hoog uw vermogen is. De belastingdienst berekent aan de hand van dit cijfer hoeveel vermogensbelasting u moet betalen. Of uw vermogen in Box 3 in de loop van het jaar toeneemt, is voor de belastingdienst niet relevant. Het rendement dat u in de loop van het jaar maakt op uw vermogen in Box 3, wordt niet belast in het lopende jaar. Dit is pas weer aan de orde op de volgende peildatum, namelijk 1 januari van het volgende jaar.

Echter wanneer u uw vermogen van Box 3 gaat overhevelen naar een Spaar BV in Box 2, wordt uw daadwerkelijke rendement vanaf dat moment in het loopjaar belast. Het is daarom het meest gunstig om uw spaargeld zo lang mogelijk na de reeds verlopen peildatum van 1 januari in Box 3 te houden, en zo kort mogelijk voor de volgende peildatum van 1 januari in een Spaar BV te storten.

Anti-misbruik bepaling

NB: als u uw spaargeld vlak voor 1 januari (de peildatum voor de vermogensbelasting) in een Spaar BV onderbrengt en uw spaargeld er direct na 1 januari er weer uit haalt, krijgt u te maken met de anti-misbruik wetgeving. Uw spaargeld wordt dan toch meegerekend als vermogen voor de vermogensbelasting. Het wordt bovendien voor de periode dat het in de BV aanwezig is nogmaals belast in de BV. Spaargeld dat korter dan 3 maanden na de peildatum weer uit de BV opgenomen wordt, valt altijd onder de anti-misbruik bepaling. Voor geld dat na tussen de 3 en 6 maanden na peildatum uit de BV onttrokken wordt, geldt een tegenbewijsregeling.

Gunstige datum oprichten Spaar BV

De Spaar BV kan het beste direct na Prinsjesdag (dinsdag 21 september 2022) opgericht worden. Zodoende is er tijd genoeg om aan alle formele eisen te voldoen. Na oprichting van de BV moet u bijvoorbeeld nog een bankrekening openen (de wachttijden voor het openen van een zakelijke bankrekening kunnen oplopen tot meer dan twee maanden) en (goede) notarissen hebben rond 31 december vaak niet veel ruimte in hun agenda. Het daadwerkelijk volstorten van de aandelen in de BV kan dan aan het einde van het jaar plaatsvinden.

Is een Spaar BV een geschikte optie voor u? Maak gebruik van onze expertise, bekijk ons aanbod of neem direct contact op met Meester Vos Spaar BV