Eigen bijdrage CAK

Eigen bijdrage CAK AWBZ met Spaar BV

Spaar BV alternatief voor sparen

Wanneer u uw spaargeld van box 3 overbrengt naar een Spaar BV in box 2, kunt u uw eigen bijdrage CAK mogelijk verminderen of volledig laten vervallen.

Woont u in een zorginstelling of ontvangt u intensieve zorg thuis? U betaalt dan een eigen bijdrage in de ziektekosten. Bij de berekening van de eigen bijdrage kijkt het Centraal Administratie Kantoor AWBZ naar uw belastbaar vermogen in box 3. Wanneer u uw spaargeld van box 3 overbrengt naar een Spaar BV in box 2, kunt u uw eigen bijdrage CAK mogelijk verminderen of volledig laten vervallen.

Berekening eigen bijdrage CAK

Het vermogen voor de eigen bijdrage CAK, wordt berekend op basis van het vermogen dat u twee jaar voor opname in de zorginstelling had. Wilt u de eigen bijdrage verminderen door het oprichten van een Spaar BV dan is het dus zaak dit tijdig te doen. Houd er bovendien rekening mee dat de wetgeving op dit punt aangepast kan worden. Het zou kunnen dat in de toekomst ook het vermogen in de BV gaat meetellen voor de eigen bijdrage. U weet pas twee jaar na oprichting van een Spaar BV of de kosten die u heeft gemaakt zullen leiden tot een besparing op de eigen bijdrage in ziektekosten. Hierin zit een behoorlijk risico.

Uw eigen bijdrage hangt af van uw persoonlijke situatie. Hoe het CAK uw eigen bijdrage berekent kunt u vinden op met de rekenhulp eigen bijdrage op de website van het CAK.

Is een Spaar BV een geschikte optie voor u? Maak gebruik van onze expertise, bekijk ons aanbod of neem direct contact op met Meester Vos Spaar BV