Nieuws afschaffen Stamrecht BV’s

Bericht geplaatst op 23 augustus 2016

Het afschaffen van de Stamrecht BV’s is nu in een wetsvoorstel vastgelegd. Ons advies aan Stamrecht BV houders over wel of niet laten uitkeren van hun stamrechtkapitaal kunt u hier lezen.

 • Er ligt een wetsvoorstel dat vanaf 1 januari 2014 het oprichten van nieuwe Stamrecht BV’s verboden wordt.
 • Er ligt een wetsvoorstel dat bestaande stamrecht BV’s alleen in 2014 de mogelijkheid krijgen om het hele stamrechtkapitaal in één keer tegen verlaagd tarief uit te keren.
 • Dat verlaagde tarief komt neer op een korting van 20% op de verschuldigde loonbelasting. Voor verreweg het grootste deel van de stamrechtuitkeringen betekent dat 41,6% (52% min 20% van 52%).
 • Technisch gebeurd dit door maar 80% van het opgenomen bedrag (zoals dat nu bij de levensloop gebeurt) in de heffing te betrekken.
 • Wij verwachten dat ongeveer 25% van de bestaande stamrecht BV’s ook daadwerkelijk haar hele kapitaal gaat uitkeren.
 • De regeling dat je in 2014 20% korting krijgt op de verschuldigde loon/inkomstenbelasting geldt alleen voor stamrecht BV’s waarin het geld al voor 15 november 2013 gestort is.

Stamrechtkapitaal met korting uitkeren, dat kan alleen in 2014

Uw stamrechtkapitaal met 20% korting laten uitkeren kan volgens het wetsvoorstel alleen in 2014. Heeft u een stamrecht BV waar al een pot geld in zit en wilt u het stamrechtkapitaal in één keer laten uitkeren, dan is het wettelijk niet mogelijk om dit voor 15 november 2013 te doen. Ook is het na 15 november 2013 tot en met 31 december 2013 nog steeds mogelijk om een nieuw stamrecht af te sluiten. U kunt het stamrechtkapitaal dan alleen niet volgend jaar in één keer tegen 20% korting laten uitkeren. Dat zou ook niet logisch zijn want dan kunt u meestal beter gaan banksparen in plaats van een eigen Stamrecht BV oprichten.

Stamrecht afsluiten kan nog tot 31 december 2013

Tot 31 december 2013 kunt u nog een Stamrecht afsluiten. Het is daarvoor niet noodzakelijk dat het geld voor 31 december 2013  gestort is (in tegenstelling tot de regeling die op 15 november eindigt). Voorwaarde is wel dat er op 31 december 2013 reeds een recht bestaat op een stamrecht (recht op periodieke uitkeringen). In plaats van de storting en een stamrechtovereenkomst met de eigen BV, is het voor de nieuwe gevallen ook voldoende als er voor 31 december 2013 een voldoende specifieke stamrechtovereenkomst met de werkgever ligt. Voldoende specifiek zal in ieder geval betekenen dat er ook een bedrag en een ontslagdatum bekend is. Wanneer u nog een stamrecht wilt afsluiten is het verstandig hierbij iemand met verstand van zaken in te schakelen, bijvoorbeeld ons kantoor.

Wie kunnen beter niet in 2014 in één keer gaan uitkeren

 • Mensen die nu in het buitenland wonen en nu 5,85% en/of 10,85%Nederlandse loonbelasting betalen over de (gespreide) stamrechtuitkeringen of een laag buitenlands tarief.
 • Mensen die het geld aan zichzelf uitgeleend hebben als hypotheek en op het stamrechtkapitaal een goed rendement maken
 • Mensen die het geld bij elkaar willen houden om te investeren in een onderneming
 • Mensen die altijd in de 42% schijf zitten en daarnaast box 3 vermogen hebben boven het vrijgestelde bedrag. Tenzij er een laag bedrag in de BV zit.
 • Een groep mensen die nu of in de toekomst te maken gaan krijgen met de eigen bijdrage AWBZ. Voor de berekening van de eigen bijdrage AWBZ telt sinds dit jaar 12% van het box 3 vermogen (in plaats van 4%) mee als inkomen voor de bepaling van de eigen bijdrage. Voor een aantal mensen die het stamrechtkapitaal in 2014 in één keer laten uitkeren, geldt dus dat ze in de toekomst door hun hogere privévermogen een hogere eigen bijdrage AWBZ gaan betalen.
 • Mensen die denken dat er in de toekomst een “flat” tax komt. Boze tongen (we hebben het zelfs gehoord van mensen die bij het Ministerie van Financien werken) beweren dat de belastingkorting die in 2014 beloofd wordt een worst is die je wordt voorgehouden om in 2014 tegen een vermeende korting in één keer af te rekenen terwijl er dan na 2014 een vast tarief in de inkomstenbelasting komt van 37% .

Wie kunnen beter in één keer gaan uitkeren

 • Mensen die nu of in de toekomst stamrechtuitkeringen (gaan) doen tegen 52% loon/inkomstenbelasting en een laag bedrag aan stamrechtkapitaal in hun stamrecht BV hebben.
 • Mensen met een dermate laag bedrag in de stamrecht BV dat de kosten van de BV niet meer opwegen tegen de voordelen van de BV maar die normaal gesproken nog jaren moeten uitkeren op basis van de 1% sterftekans.

Wat zijn de twijfelgevallen en overwegingen

Mensen met een hoog bedrag in de stamrecht BV, die later bij gespreide uitkering 52% gaan betalen. Op het eerste gezicht zou je zeggen dat direct uitkeren gunstig is. Het belastingtarief is dan 41,6% ineens in plaats van 52% later. Bij een bedrag van 250.000 euro levert dat een netto voordeel op van netto 26.000 euro (250.000 maal 52% min 41,6%). Echter na uitkering van het bedrag valt de resterende 146.000 euro in box 3 in de vermogensbelasting (een klein deel is overigens vrijgesteld als u geen ander vermogen heeft).

De vermogensbelasting bedraagt in dit voorbeeld 1.752 euro (146.000 maal 1,2%). Het rendement op het geld is op de bank ongeveer 1,9% (op 3 oktober 2013 de dag dat ik dit artikel schrijf).
Het netto rendement op het geld is dan 146.000 maal (1,9% min 1,2%) is 1.022 euro.
In de BV ligt de belastingdruk op de rente tussen de 40% en de 52%. Laten we uitgaan van die 52%. Deze heffing is echter uitgesteld, wat op zich weer een voordeel is. Dat voordeel vergeten we ook nog wel eens. Het netto rendement op het geld is dan 250.000 maal (1,9% min 40% van 1,9%) is 2.850 euro.
Het kapitaal in de Stamrecht BV komt in dit voorbeeld het eerste jaar 1.828 euro netto voordeliger uit dan op een privé bankrekening. Dat voordeel neemt ieder jaar toe door rente op rente (als er geen geld opgenomen wordt). Het neemt uiteraard af als er geld uit de BV opgenomen wordt om van te leven.

Conclusie als u in 2014 in één keer afrekent met de fiscus tegen 41,6% in plaats van 52% dan bent u dat voordeel als u het geld op een privé bank rekening zet, binnen een jaar of acht weer helemaal kwijt.

NB dit voorbeeld geldt niet voor stamrecht BV’s met een klein stamrechtkapitaal is . Daar geldt in principe dezelfde rekenregel, alleen wegen de (administratie) kosten van het aanhouden van de BV verhoudingsgewijs veel zwaarder.

Wat zijn de echte probleemgevallen

Problematisch zijn stamrecht BV’s waarin niet de hele stamrechtaanspraak gedekt is.

Voorbeeld:

Debet
Banksaldo 100.000

Credit
Aandelenkapitaal 18.000

Verliessaldo 118.000 -/-
Stamrechtverplichting 200.000
100.000

 • U krijgt 20% korting als u het hele stamrecht in één keer laat uitkeren. Wat is hier nu het hele stamrecht. 200.000 of 100.000 of 125.000?
 • 200.000 euro laten uitkeren is onmogelijk te realiseren, want er is geen geld.
 • 100.000 euro laten uitkeren en verdere kwijtschelding van de verplichting, omdat deze niet voor verwezenlijking vatbaar is, zou een prima resultaat zijn.
 • Maar de fiscus zou echter ook kunnen beslissen, keer maar 125.000 uit, dan betrek ik 100.000 daarvan in de heffing en ik scheld 75.000 kwijt in plaats van 100.000. Het direct uitkeren geeft dan geen belastingvoordeel.
 • Welke van de drie het wordt zal nog moeten blijken.

Maatwerk

Het blijft maatwerk om te kijken wat het gunstigst voor u is. Om u een voorbeeld te geven, deze Stamrecht BV voldoet niet aan één van de hiervoor aangeven criteria, toch kunt u bijna in één oogopslag zien dat deze Stamrecht BV wel in één keer moet gaan uitkeren in 2014.

Debet
Banksaldo 82.000

Vordering (consumptief) op aandeelhouder 118.000
200.000

Credit
Stamrechtverplichting 200.000

De consumptieve schuld aan de Stamrecht BV (die als een molensteen om de privé nek hangt) is in één keer weg als  hier alles in één keer wordt uitgekeerd.

Vervolgstappen en vragen ?

Als u individuele vragen heeft over het wel of niet in één keer uitkeren van uw hele stamrecht in 2014, dan kunt u bij ons terecht. En vanzelfsprekend kunt u ook bij ons terecht voor de uitvoering van de éénmalige uitkering of de liquidatie van uw Stamrecht BV in 2014.

NB:  u bent van ons gewend dat we kleine vragen van bestaande klanten uit coulance vaak niet in rekening brengen. In dit geval brengen we alle tijd die we besteden aan vragen over de eenmalige uitkering uit de Stamrecht BV of opheffing van de Stamrecht BV echter wel in rekening. Als 2.000 klanten ons ieder maar 20 minuten zouden bellen of mailen, dan is er al een half manjaar aan de voor ons duurste uren-categorie door ons besteed. Wij kunnen dus niet anders. Vanzelfsprekend houden wij al onze klanten via de website of mail op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.