Wat zijn de jaarlijks terugkerende kosten van een Spaar BV

De BV dient jaarlijks een vereenvoudigde jaarrekening te deponeren en een aangifte vennootschapsbelasting in te dienen.

Voor een BV die zich alleen maar bezighoudt met het op een overzichtelijke wijze beleggen in spaarrekeningen of die zich bepekt bezighoudt met beleggen in effecten (niet meer dan 100 aankopen, verkopen, dividenden, lossingen etcetera in totaal per jaar) kunnen wij de jaarlijkse complete administratie inclusief jaarstukken en aangifte vennootschapsbelasting verzorgen voor 395 Euro ex BTW (prijspeil 2017) per jaar.

NB de jaarstukken over het eerste verlengde oprichtingsjaar zijn al inbegrepen bij onze oprichtingskosten.

Naast onze kosten hoeft u in principe alleen maar rekening te houden met bankkosten. De jaarlijks terugkerende kosten van de KVK zijn enkele jaren geleden afgeschaft.

Wat is niet inbegrepen in de 395 Euro ex BTW administratiekosten:

  1. Advies over tussentijds geld onttrekken aan/bijstorten in de BV. Als u geld wilt onttrekken/bijstorten dan kunt u dat doen binnen de grenzen van de statuten van de BV. Echter als u ons advies er over wilt, dan wordt het een soort financiële planning. Dit kan tegen uurtarief.
  2. Uitvoering van een onttrekking/bijstorting uit de BV. Zie hiervoor Hoe haal je weer geld uit een Spaar BV? en Hoe stop je geld in een Spaar BV?
  3. Alle andere adviesvragen die maar zijdelings met de Spaar BV te maken hebben, bijvoorbeeld over lenen uit de BV, de AWBZ, de IB etcetera.