Hoe haal je weer geld uit de Spaar BV

Er zijn twee manieren om geld weer uit de Spaar BV te halen.

  1. De winst (de rente die de BV ontvangt minus de kosten die de BV heeft) kan als dividend belast uit de BV gehaald worden. De winst (tot 200.000 Euro) is sowieso belast met 20% winstbelasting. Op het moment dat u deze uit de BV haalt als dividend betaalt u nog eens (uiteindelijk) 25% inkomstenbelasting over de resterende 80%.
  2. Uw oorspronkelijke inleg kunt u (in een keer of in gedeeltes) onbelast uit de BV halen. In één keer uw inleg uit de BV halen, kunt u doen door de BV te liquideren. Een gedeeltelijke belastingvrije terugbetaling kunt u het veiligst doen door het nominale bedrag van ieder geplaatst aandeel statutair te verminderen. Hieraan zijn notariskosten verbonden van ongeveer 300 Euro ex BTW. In noodgevallen kunt u dus als u geld nodig heeft, een gedeelte van uw geld weer belastingvrij uit de BV halen.

NB als u geld vlak voor 1 januari (peildatum vermogensbelasting) in een BV stopt en dat vlak na 1 januari er weer uit haalt, krijgt u te maken met anti-misbruik wetgeving waardoor dit geld toch op 1 januari onder de vermogensbelasting valt (en tevens voor de periode dat het in de BV aanwezig is eveneens belast wordt in de BV).

Geld dat korter dan 3 maanden na de peildatum weer uit de BV gehaald wordt, valt altijd onder de anti-misbruik bepaling. Voor geld dat na tussen de 3 en 6 maanden na peildatum weer uit de BV onttrokken wordt, geldt een tegenbewijsregeling.