FAQ Spaar BV

Tarieven

De kosten van een BV zijn onder te verdelen in oprichtingskosten en jaarlijkse kosten. De oprichting van een Spaar BV kost bij Meester Vos €895, excl. btw (incl btw: €1.082,95). De jaarlijkse complete administratie inclusief jaarstukken en aangifte vennootschapsbelasting verzorgt Meester Vos voor €395,- excl. btw per jaar (prijspeil 2017).

Category: Tarieven

Het heffingsvrij vermogen is het vermogen waarover u geen belasting hoeft te betalen. In 2018 is dat voor een alleenstaande 30.000 euro. Heeft u een fiscale partner dan geldt 60.000 euro als grens voor de vermogensbelasting.

Category: Tarieven

Met een Spaar BV betaalt u belasting in box 2, te weten: winstbelasting en inkomstenbelasting. Voor box 2 geldt in 2018 het tarief van 20% winstbelasting en 25% inkomstenbelasting (ook wel belasting op aanmerkelijk belang genoemd). Wanneer u uw spaargeld overhevelt naar een BV is de belastingdruk over de werkelijke rente die u op uw spaargeld kreeg ongeveer 40%. In de BV betaalt u 20% winstbelasting over de in de BV ontvangen rente. Op het moment dat u uw spaargeld weer uit de BV haalt, betaalt u 25% inkomstenbelasting over de resterende 80% (dat is nog eens 20%).

Category: Tarieven

De belastingdienst gaat ervan uit dat u een vast percentage rendement (fictief rendement) behaalt op uw vermogen. U betaalt 30% vermogensbelasting over het rendement. De belastingdienst gaat ervan uit dat spaarders met een hoger vermogen ook meer rendement maken Daarom gelden er verschillende percentages voor verschillende vermogens. Over een deel van uw vermogen hoeft u geen belasting te betalen, dit is het heffingsvrij vermogen. In 2018 is dat voor een alleenstaande 30.000 euro. Heeft u een fiscale partner dan geldt 60.000 euro als grens voor de vermogensbelasting. De grondslag sparen en beleggen is de hoogte van uw vermogen min uw heffingsvrij vermogen.

In de tabel ziet u welke percentages de belastingdienst voor box 3 hanteert in 2018

Vermogensbelasting 2018
 Schijf 1 Schijf 2  Schijf 3
Grondslag sparen en beleggen tot €70.801  €70.801 tot €978.000  meer dan €978.000
Fictief rendement  2,017%  4,32%  5,38%
Vermogensrendementsheffing  0,61%  1,30%  1,61%

 

Category: Tarieven

Load More