FAQ Spaar BV

Spaar BV

Spaar BV alternatief voor sparen

Alternatief voor sparen

Een Spaar BV is een BV die gebruikt wordt om tot een reëlere belastingdruk op spaargeld te komen.  Door spaargeld onder te brengen in een BV verhuist uw spaargeld van box 3 naar box 2. Wanneer u uw spaargeld naar een BV overbrengt, betaalt u geen vermogensbelasting meer, maar winstbelasting en inkomstenbelasting. Bij een vermogen van meer dan 300.000 euro is zo’n BV lucratief.

Category: Spaar BV

Vanwege de oprichtingskosten en jaarlijks terugkerende administratiekosten wordt een BV een interessante optie vanaf een vermogen van 300.000 euro. Meester Vos Spaar BV vindt het belangrijk dat u de oprichtingskosten al meteen in het eerste jaar terugverdiend. Immers de wetgeving of de rente kan wijzigen waardoor de Spaar BV minder voordelig word

Category: Spaar BV

Voordeel van uw vermogen onderbrengen in een BV is dat u mogelijk minder belasting betaalt. Een bijkomend voordeel van de Spaar BV zou kunnen zijn het verlagen van de eigen bijdrage ziektekosten. Het CAK berekent deze bijdrage op basis van uw vermogen. Wanneer u uw spaargeld van box 3 overbrengt naar een Spaar BV in box 2, kunt u uw eigen bijdrage mogelijk verminderen of volledig laten vervallen.

Category: Spaar BV

Nadelen van een BV zijn de oprichtingskosten en jaarlijks terugkerende administratiekosten. Jaarlijks zijn administratieve handelingen en een belastingaangifte nodig.

Category: Spaar BV

Voor het inleggen van spaargeld in de Spaar BV gaat u bij oprichting naar de notaris. Meester Vos stelt de statuten van de Spaar BV zodanig op, dat u op een later moment geld kunt bijstorten. Dit doen we door de BV een hoger geplaatst aandelenkapitaal te geven dan er in eerste instantie daadwerkelijk gestort wordt. Hierdoor kunt u op een later moment extra geld inleggen in de Spaar BV. U hoeft als u extra geld wilt inleggen, dus niet terug naar de notaris en u maakt geen extra notariskosten.

Category: Spaar BV

U kunt op drie manieren geld opnemen uit  de Spaar BV:

  1. De winst van de Spaar BV kunt u als dividend belast laten uitkeren, bijvoorbeeld jaarlijks. De winst is de rente die de BV ontvangt minus de kosten die in de BV zijn gemaakt. Over de winstuitkering betaalt u 20% winstbelasting plus 25% inkomstenbelasting over de resterende 80%. Laat u meer dan 200.000 euro winst uitkeren, dan gelden er andere percentages.
  2. Uw inlegde spaargeld kunt u onbelast uit de BV halen, door de BV op te heffen.
  3. U kunt uw ingelegde spaargeld ook in gedeeltes opnemen.  Een gedeeltelijke belastingvrije terugbetaling kan alleen met behulp van de notaris. De notaris zal het nominale bedrag van ieder geplaatst aandeel statutair verminderen. Hieraan zijn notariskosten verbonden van ongeveer €300,- excl. btw per keer.
Category: Spaar BV

Load More