FAQ Spaar BV

Definities

De Belastingdienst verdeelt inkomsten en vermogen over drie boxen. Inkomsten uit werk en woning vallen in box 1. Aandelen in een onderneming, zoals een BV, vallen in box 2. Uw vermogen, bijvoorbeeld spaargeld, aandelen, of een tweede huis vallen in box 3. Voor de 3 boxen gelden verschillende belastingtarieven.

Category: Definities

De grondslag sparen en beleggen is de hoogte van uw vermogen min uw heffingsvrij vermogen.

Category: Definities

Een BV is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Binnen een BV is het kapitaal in aandelen verdeeld. Voor de oprichting van een BV moet de notaris een akte opmaken en de BV moet ingeschreven worden in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Category: Definities

De belastingdienst gaat ervan uit dat u een vast percentage rendement (fictief rendement) behaalt op uw vermogen. U betaalt vermogensbelasting over het fictief rendement. De belastingdienst gaat ervan uit dat spaarders met een hoger vermogen ook meer rendement maken Daarom gelden er verschillende percentages voor verschillende vermogens.

Category: Definities

Vermogensrendementsheffing is de belasting die u betaalt over het eigen vermogen in box 3.

Category: Definities

In box 2 betaalt u winstbelasting en inkomstenbelasting, ook wel belasting op aanmerkelijk belang genoemd.

Category: Definities

In box 3 wordt de belasting over het eigen vermogen berekend. Het vermogen in box 3 bestaat uit: spaargeld, het saldo op betaalrekeningen, contant geld, waardebonnen, meetellen Nederlandse en buitenlandse valuta; beleggingen; de waarde van een tweede huis zoals een vakantiewoning (verminderd met de nog niet afbetaalde hypotheek). De volgende vrijstellingen mag u van uw vermogen aftrekken: schulden hoger dan 3.000 euro (of 6.000 euro met een fiscaal partner); vrijstellingen vermogensrendementsheffing voor groen sparen (groencertificaat van de bank is verplicht), pensioensparen op een speciale bankrekening of in een lijfrentepolis, tot een maximum bedrag sparen voor uw uitvaart.

Category: Definities

Load More