FAQ Spaar BV

Definities

De Belastingdienst verdeelt inkomsten en vermogen over drie boxen. Inkomsten uit werk en woning vallen in box 1. Aandelen in een onderneming, zoals een BV, vallen in box 2. Uw vermogen, bijvoorbeeld spaargeld, aandelen, of een tweede huis vallen in box 3. Voor de 3 boxen gelden verschillende belastingtarieven.

Category: Definities

De grondslag sparen en beleggen is de hoogte van uw vermogen min uw heffingsvrij vermogen.

Category: Definities

Een BV is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Binnen een BV is het kapitaal in aandelen verdeeld. Voor de oprichting van een BV moet de notaris een akte opmaken en de BV moet ingeschreven worden in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Category: Definities

De belastingdienst gaat ervan uit dat u een vast percentage rendement (fictief rendement) behaalt op uw vermogen. U betaalt vermogensbelasting over het fictief rendement. De belastingdienst gaat ervan uit dat spaarders met een hoger vermogen ook meer rendement maken Daarom gelden er verschillende percentages voor verschillende vermogens.

Category: Definities

Vermogensrendementsheffing is de belasting die u betaalt over het eigen vermogen in box 3.

Category: Definities

In box 2 betaalt u winstbelasting en inkomstenbelasting, ook wel belasting op aanmerkelijk belang genoemd.

Category: Definities

In box 3 wordt de belasting over het eigen vermogen berekend. Het vermogen in box 3 bestaat uit: spaargeld, het saldo op betaalrekeningen, contant geld, waardebonnen, meetellen Nederlandse en buitenlandse valuta; beleggingen; de waarde van een tweede huis zoals een vakantiewoning (verminderd met de nog niet afbetaalde hypotheek). De volgende vrijstellingen mag u van uw vermogen aftrekken: schulden hoger dan 3.000 euro (of 6.000 euro met een fiscaal partner); vrijstellingen vermogensrendementsheffing voor groen sparen (groencertificaat van de bank is verplicht), pensioensparen op een speciale bankrekening of in een lijfrentepolis, tot een maximum bedrag sparen voor uw uitvaart.

Category: Definities

Spaar BV

Spaar BV alternatief voor sparen

Alternatief voor sparen

Een Spaar BV is een BV die gebruikt wordt om tot een reëlere belastingdruk op spaargeld te komen.  Door spaargeld onder te brengen in een BV verhuist uw spaargeld van box 3 naar box 2. Wanneer u uw spaargeld naar een BV overbrengt, betaalt u geen vermogensbelasting meer, maar winstbelasting en inkomstenbelasting. Bij een vermogen van meer dan 300.000 euro is zo’n BV lucratief.

Category: Spaar BV

Vanwege de oprichtingskosten en jaarlijks terugkerende administratiekosten wordt een BV een interessante optie vanaf een vermogen van 300.000 euro. Meester Vos Spaar BV vindt het belangrijk dat u de oprichtingskosten al meteen in het eerste jaar terugverdiend. Immers de wetgeving of de rente kan wijzigen waardoor de Spaar BV minder voordelig word

Category: Spaar BV

Voordeel van uw vermogen onderbrengen in een BV is dat u mogelijk minder belasting betaalt. Een bijkomend voordeel van de Spaar BV zou kunnen zijn het verlagen van de eigen bijdrage ziektekosten. Het CAK berekent deze bijdrage op basis van uw vermogen. Wanneer u uw spaargeld van box 3 overbrengt naar een Spaar BV in box 2, kunt u uw eigen bijdrage mogelijk verminderen of volledig laten vervallen.

Category: Spaar BV

Nadelen van een BV zijn de oprichtingskosten en jaarlijks terugkerende administratiekosten. Jaarlijks zijn administratieve handelingen en een belastingaangifte nodig.

Category: Spaar BV

Voor het inleggen van spaargeld in de Spaar BV gaat u bij oprichting naar de notaris. Meester Vos stelt de statuten van de Spaar BV zodanig op, dat u op een later moment geld kunt bijstorten. Dit doen we door de BV een hoger geplaatst aandelenkapitaal te geven dan er in eerste instantie daadwerkelijk gestort wordt. Hierdoor kunt u op een later moment extra geld inleggen in de Spaar BV. U hoeft als u extra geld wilt inleggen, dus niet terug naar de notaris en u maakt geen extra notariskosten.

Category: Spaar BV

U kunt op drie manieren geld opnemen uit  de Spaar BV:

  1. De winst van de Spaar BV kunt u als dividend belast laten uitkeren, bijvoorbeeld jaarlijks. De winst is de rente die de BV ontvangt minus de kosten die in de BV zijn gemaakt. Over de winstuitkering betaalt u 20% winstbelasting plus 25% inkomstenbelasting over de resterende 80%. Laat u meer dan 200.000 euro winst uitkeren, dan gelden er andere percentages.
  2. Uw inlegde spaargeld kunt u onbelast uit de BV halen, door de BV op te heffen.
  3. U kunt uw ingelegde spaargeld ook in gedeeltes opnemen.  Een gedeeltelijke belastingvrije terugbetaling kan alleen met behulp van de notaris. De notaris zal het nominale bedrag van ieder geplaatst aandeel statutair verminderen. Hieraan zijn notariskosten verbonden van ongeveer €300,- excl. btw per keer.
Category: Spaar BV

Tarieven

De kosten van een BV zijn onder te verdelen in oprichtingskosten en jaarlijkse kosten. De oprichting van een Spaar BV kost bij Meester Vos €895, excl. btw (incl btw: €1.082,95). De jaarlijkse complete administratie inclusief jaarstukken en aangifte vennootschapsbelasting verzorgt Meester Vos voor €395,- excl. btw per jaar (prijspeil 2017).

Category: Tarieven

Het heffingsvrij vermogen is het vermogen waarover u geen belasting hoeft te betalen. In 2018 is dat voor een alleenstaande 30.000 euro. Heeft u een fiscale partner dan geldt 60.000 euro als grens voor de vermogensbelasting.

Category: Tarieven

Met een Spaar BV betaalt u belasting in box 2, te weten: winstbelasting en inkomstenbelasting. Voor box 2 geldt in 2018 het tarief van 20% winstbelasting en 25% inkomstenbelasting (ook wel belasting op aanmerkelijk belang genoemd). Wanneer u uw spaargeld overhevelt naar een BV is de belastingdruk over de werkelijke rente die u op uw spaargeld kreeg ongeveer 40%. In de BV betaalt u 20% winstbelasting over de in de BV ontvangen rente. Op het moment dat u uw spaargeld weer uit de BV haalt, betaalt u 25% inkomstenbelasting over de resterende 80% (dat is nog eens 20%).

Category: Tarieven

De belastingdienst gaat ervan uit dat u een vast percentage rendement (fictief rendement) behaalt op uw vermogen. U betaalt 30% vermogensbelasting over het rendement. De belastingdienst gaat ervan uit dat spaarders met een hoger vermogen ook meer rendement maken Daarom gelden er verschillende percentages voor verschillende vermogens. Over een deel van uw vermogen hoeft u geen belasting te betalen, dit is het heffingsvrij vermogen. In 2018 is dat voor een alleenstaande 30.000 euro. Heeft u een fiscale partner dan geldt 60.000 euro als grens voor de vermogensbelasting. De grondslag sparen en beleggen is de hoogte van uw vermogen min uw heffingsvrij vermogen.

In de tabel ziet u welke percentages de belastingdienst voor box 3 hanteert in 2018

Vermogensbelasting 2018
 Schijf 1 Schijf 2  Schijf 3
Grondslag sparen en beleggen tot €70.801  €70.801 tot €978.000  meer dan €978.000
Fictief rendement  2,017%  4,32%  5,38%
Vermogensrendementsheffing  0,61%  1,30%  1,61%

 

Category: Tarieven

Load More