Wat is een Spaar BV

Een Spaar BV is onze merknaam voor iets dat in het spraakgebruik door verschillende partijen ook wel spaargeld BV genoemd wordt. Het is een BV die gebruikt wordt om tot een reëlere belastingdruk op spaargeld (box 3) te komen.


De belastingdruk op spaargeld boven de vrijgestelde bedragen is in 2016 1,2% van de hoogte van het spaargeld (minus de vrijstelling). De situatie vanaf 2017 wordt op een aparte pagina uitgelegd.

Dat betekent dat bij een rente van 1,2% de belastingdruk 100% is.

Bij een rente van minder dan 1,2% is de belastingdruk hoger dan 100%. U teert dan dus, zelfs zonder inflatie, in op uw vermogen.

Wanneer u uw geld (het gedeelte boven de vrijstellingen) onderbrengt in een Spaar BV wordt er niet een vast percentage inkomstenbelasting geheven ongeacht de hoogte van de rente, maar wordt een percentage van de werkelijk ontvangen rente belast.

De belastingdruk over de rente is in de Spaar BV ongeveer 40%. Eerst 20% winstbelasting in de BV over de in de BV ontvangen rente en vervolgens 25% inkomstenbelasting over de resterende 80% (is nog eens 20%) op het moment dat u het geld weer uit de BV haalt. Met het belastingvoordeel (eigenlijk rentevoordeel) dat u heeft omdat u deze tweede 20% pas op een later tijdstip hoeft te betalen houden we ter wille van de eenvoud geen rekening.

De belastingdruk over de rente is bij 1,2% rente in de BV dus 40% over 1,2% is 0,48% in plaats van 1,2%.

Conclusie: bij een spaarrente van 1,2% bedraagt in box 3 de belastingdruk 2,5 keer zoveel als wanneer u geen Spaar BV zou oprichten.