Belasting box 3 en box 2

Belasting box 3 betreft vermogen

De belastingdienst verdeelt inkomsten en vermogen over drie boxen.Voor de 3 boxen gelden verschillende regels en belastingtarieven. Wat valt in welke box? In box 1 vallen inkomsten uit werk en woning. In box 2 vallen aandelen in een onderneming, zoals een BV. Box 3 betreft uw vermogen, daarom worden spaargeld, aandelen of een tweede huis in box 3 belast.

Vermogen belasting box 3, Spaar BV box 2

De belastingdienst verdeelt inkomsten en vermogen over drie boxen. Uw vermogen wordt in box 3 belast, over een Spaar BV betaalt u belasting in box 2.

Vast percentage belasting box 3

In box 3 wordt de belasting over uw eigen vermogen berekend. In deze box wordt, ongeacht de hoogte van de spaarrente, een vast percentage vermogensbelasting geheven. Nu de spaarrente historisch laag is, betekent dit voor veel mensen dat zij interen op hun spaargeld. Immers zij betalen meer vermogensbelasting dan zij rente ontvangen. De belastingdienst gaat ervan uit dat u een fictief rendement behaalt op uw vermogen, over het fictief rendement betaalt u 30% vermogensbelasting. Rendement behaalt u bijvoorbeeld door de rente op uw spaargeld, waardoor uw vermogen groeit.

Rekenvoorbeeld belasting box 3

Hoeveel vermogensbelasting betaalt u in box 3? Hieronder geven wij u een rekenvoorbeeld en verklaren wij een paar veelgebruikte termen. We gaan in het rekenvoorbeeld uit van een belastbaar vermogen van 300.000 euro. Bij een vermogen van 300.000 euro is het volgens Meester Vos zinvol om een Spaar BV op te richten. De vermogensbelasting die u over 300.000 euro belastbaar vermogen betaalt bedraagt €3.411,-. Dit is aanzienlijk meer dan de onkosten die u jaarlijks aan een BV heeft.

In de tabel ziet u welke percentages de belastingdienst hanteert

Vermogensbelasting 2018
 Schijf 1 Schijf 2  Schijf 3
Grondslag sparen en beleggen tot €70.801  €70.801 tot €978.000  meer dan €978.000
Fictief rendement  2,017%  4,32%  5,38%
Vermogensrendementsheffing  0,61%  1,30%  1,61%
Wat betekenen de termen?
  • grondslag sparen en beleggen: over een deel van uw vermogen hoeft u geen belasting te betalen, dit is het heffingsvrij vermogen. In 2018 is dat voor een alleenstaande 30.000 euro. Heeft u een fiscale partner dan geldt 60.000 euro als grens voor de vermogensbelasting. De grondslag sparen en beleggen is de hoogte van uw vermogen min uw heffingsvrij vermogen.
  • fictief rendement: tot 2017 ging de belastingdienst uit van een vast percentage rendement van 4%. Dit fictief rendement van 4% is in 2017 aangepast. Nu gaat de belastingdienst ervan uit dat spaarders met een hoger vermogen hieraan meer verdienen dan spaarders tot 75.000 euro. Er gelden nu verschillende percentages voor verschillende vermogens.
  • Resultaat rekenvoorbeeld vermogensbelasting box 3: heeft u een belastbaar vermogen (= grondslag sparen en beleggen) van €300.000, dan betaalt u in box 3  €3.411,-

Rekenvoorbeeld met Spaar BV in box 2

Zoals gezegd betaalt u in box 2 winstbelasting en inkomstenbelasting. Voor box 2 geldt in 2018 het tarief van 20% winstbelasting en 25% inkomstenbelasting (ook wel belasting op aanmerkelijk belang genoemd). Wanneer u uw spaargeld overhevelt naar een BV is de belastingdruk over de werkelijke rente die u op uw spaargeld kreeg ongeveer 40%. In de BV betaalt u 20% winstbelasting over de in de BV ontvangen rente. Op het moment dat u uw spaargeld weer uit de BV haalt, betaalt u 25% inkomstenbelasting over de resterende 80% (dat is nog eens 20%).

300.000 euro in Spaar BV

Bijvoorbeeld: u heeft 300.000 euro aan aandelen in een BV ingelegd en u behaalt hierover 0,25% rendement (de verwachte spaarrente voor 2018). In box 2 betaalt u in de BV 20% winstbelasting over 750 euro (0,25% van 300.000) = 150 euro. Op het moment dat u het overgebleven rendement (winst minus winstbelasting) laat uitbetalen, betaalt u hierover nog eens 25% inkomstenbelasting. Dat is 25% van 600 euro (750-150 euro) = 150 euro. In totaal betaalt u dan 150+150=300 euro belasting. U heeft 750-300=450 euro rendement behaald.

Verschil belasting betalen zonder BV en met BV

In het voorbeeld zonder Spaar BV betaalt u €3.411,- vermogensbelasting. Met een Spaar BV behaalt u een belastingvoordeel van €3.000,-. Hier gaan nog de oprichtingskosten en jaarlijkse administratiekosten vanaf. Bij Meester Vos Spaar BV betaalt u hiervoor in het jaar van oprichting ongeveer duizend euro en de jaren erna ongeveer 480 euro. In het jaar van oprichting bent u daarmee al voordeliger uit (verschil belasting betalen zonder BV en met BV). In het tweede jaar wordt het nog voordeliger, want dan betaalt u geen oprichtingskosten.

Is een BV geschikt voor U? Lees meer op de pagina Spaar BV oprichten